Ambtelijke werkzaamheden

Wij brengen exploten uit, leggen rechterlijke uitspraken ten uitvoer en leggen beslagen. Wij ontvangen uw opdracht en sturen u per omgaande een bevestiging van de goede ontvangst. Wij controleren het exploot op de wettelijke formaliteiten. Op uw verzoek wordt de opdracht diezelfde dag uitgevoerd of tijdig binnen de voor dat exploot geldende wettelijke termijn. Indien gewenst krijgt u het exploot na uitbrengen direct op voorhand per e-mail toegezonden. Wij verzorgen uw exploten in geheel Nederland of daarbuiten. Wij zijn uw vaste aanspreekpunt en kwaliteit en snelheid staan voorop. Lever uw exploot digitaal aan of per gewone post.

  • Gemak voor u als opdrachtgever
  • Snel en accuraat
  • Wij verzorgen uw exploot in geheel Nederland en daarbuiten


Kosten

De kosten zijn per exploot/ambtshandeling verschillend en vastgelegd in het Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0012638/2019-01-01


Meer diensten »