Samen sterker met

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI)?


Maatschappelijk Verantwoord Incasseren, afgekort MVI, wordt ook wel een maatschappelijk verantwoorde incasso of sociaal incasseren genoemd. MVI is een eerlijke manier van incasseren waarbij de schuldeiser, schuldenaar en gerechtsdeurwaarder samenwerken om tot een duurzame oplossing te komen.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder tijdens een MVI?


Bij Maatschappelijk Verantwoord Incasseren vervult de gerechtsdeurwaarder een meer maatschappelijke rol. De gerechtsdeurwaarder probeert de oorzaak van de betalingsachterstand te achterhalen en de schuldenaar zo snel mogelijk de juiste ondersteuning te bieden om zo de betalingsachterstanden effectief aan te pakken.

Waarom is MVI zo belangrijk?


Anderhalf miljoen huishoudens in Nederland hebben zulke grote betalingsachterstanden dat er sprake is van (ernstige) geldproblemen. Zo blijkt uit cijfers van het NIBUD. En dat zullen er - met de ongekend hoge energieprijzen en aanhoudend hoge inflatie - ongetwijfeld nog veel meer worden.

Het traditionele incasseren leidt in 55% van de gevallen tot een gerechtelijke procedure. Een erg dure en ellendige situatie voor alle betrokken partijen. Door al eerder in het proces MVI toe te passen kunnen gerechtelijke stappen in de meeste gevallen worden voorkomen. Dit zorgt ervoor dat:
 • De kosten van een ontruiming à 10.000 bespaard blijven
 • De betalingsachterstand (sneller) wordt voldaan
 • De geldproblemen voor de klant niet verder toenemen
 • De klant snel gekoppeld wordt aan de juiste hulpverlenende partij
 • De relatie tussen schuldeiser en klant goed blijft (of zelfs verbetert)

Overheid stuurt op MVI


Sinds 2022 heeft Nederland - voor het eerst - een minister voor armoedebeleid; Carola Schouten. Onderdeel van haar beleid zijn het sturen op een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso en de implementatie van de Wet kwaliteit incassodienstverlening, naar verwachting per 1 juli 2023. Hoewel het precieze implementatieplan nog niet bekend is, is wel duidelijk dat MVI de toekomst heeft en organisaties er het best zo snel mogelijk mee beginnen.

Onze visie op MVI


Wij weten uit ervaring dat een betalingsachterstand niet op zichzelf staat. Achter de voordeur zijn vaak meerdere problemen. Daarom geloven wij niet in het koud doorverwijzen naar hulpverlening. Wij hebben korte lijnen met MOM, de gemeente, de sociale dienst, et cetera om de klant 'warm' te begeleiden naar de juiste hulpverlening.

Hier mag je op rekenen


 • Vóór dagvaarden, in het minnelijke proces, rekenen wij geen kosten door aan de huurder. Elke euro komt direct in mindering op de huurachterstand.
 • Wij rekenen geen provisie vergoeding of afwikkelingskosten over geincasseerde bedragen.
 • Binnen 14 dagen na aanvang van het dossier staan wij voor de deur bij jullie huurder om echt contact te maken in de minnelijke fase.

Wat leverde Maatschappelijk Verantwoord Incasseren op voor woningcorporatie TBV Wonen?


Vanaf 2019 werken wij op deze wijze al samen met TBV Wonen. We kunnen die succesvolle samenwerking als volgt met jullie delen:
 • In 2019, het eerste jaar van onze samenwerking, groeide het incassorendement met 24% en het oplossingsrendement (alle zaken waarin de oplossing resulteerde in het voorkomen van het dagvaarden) met 37%.
 • In 2020, tijdens corona, steeg het incassorendement van 2019 met nog eens 3% en het oplossingsrendement met 7%.
 • Inmiddels kunnen we je meegeven dat van alle zaken die wij in 2019 hebben ontvangen er 87% is opgelost, waarmee het dagvaarden dus is voorkomen.
 • 87% minder dagvaarden bespaart de Huurders van TBV Wonen 32.000 ten opzichte van 2018. De vermindering van Kostenrisico en Uitstaand Belang voor TBV Wonen is een veelvoud daarvan.

"Voor TBV Wonen blijft ook bij betalingsproblemen een persoonlijke benadering belangrijk, we willen onze bewoners helpen met een echte oplossing. Theo is een deurwaarder die daar goed bij aansluit: menselijk, betrouwbaar en oplossingsgericht."
- Annette Wamelink, consulent incasso TBV Wonen

Samen aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Incasseren?


Neem contact op. Dan lichten we graag alles persoonlijk toe en laten we zien wat MVI oplevert voor jouw organisatie.

Neem contact op