Martijn Frank Dirks
van ontwerpstudio studiomfd
uit Amsterdam

Een betalingsachterstand voor een jonge ondernemer als ik kan direct een bedreiging voor de gezondheid en toekomst van mijn organisatie betekenen. Gelukkig weet JonkersCeelen door snel en adequaat op te treden dergelijke zaken steeds weer tot een positief einde te brengen. Het persoonlijk contact is altijd goed en geeft mij rust.

Incasso advies is gratis

Betaalt de debiteur niet of slechts een deel dan is het aan u om te beslissen- na gratis advies van ons- of u de vordering aan de rechter wilt voorleggen. Besluit u om de zaak niet door te zetten dan kost u de incasso 15% van de hoofdsom met een minimum van � 40,00 en een maximum van � 75,00. U bent dus maximaal � 75,00 kwijt indien u de zaak niet doorzet.

Ga terug